Žodžiai iš kepurės

Braidžiojau po gūdžius išsaugotus užrašus ir aptikau žodžių rinkinį. Iš kur jis? Nepamenu.

Banyan Tree

Viskas čia aplink tai Tu
Ir Aš
Ir Mes Abu
Pėdinam tuo takučiu
Šliaužiam kartais pasilenkę
Skriejam link dangaus
Ir
Bėgam greitai
Duodamės ir
Tariam burtą sau
„Galiu“ Tau
Vandeniu pavirst
Kai gerti noris
Oru, kai vilioja toliai, laisvė
Žeme, kur gali prigult
Ir užsiklot
Ugnim nudegint
Ar sušildyt
Ir išsisklaidyt kaip dūmas
Apsikabinę
Būt naktim ir
Jos žvaigždėm
Diena ir jos šviesa
Mes – Kosmosas
Katyt
Mes – tai, ko ieško
Ko neranda, seniai ir vaikai
Nes ieško ten, kur to nėra
Anapus, negiliai
Neranda paslėpto grynuolio
Nežiūrintys po kojomis
Kvailiai
O juk viskas čia aplink
tai Tu
Ir Aš
Ir Mes Abu