Skaitinys – Alan Watts – „The Book…“

Knyga „The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are“  ̶  tai britų filosofo Alano Vatso (1915-1973 m.) filosofinis veikalas, kuriame išdėstytas požiūris į mus supantį pasaulį. Knygoje remiamasi senovės indų, kinų filosofijos bei mokslo žiniomis.

Pirmas skyrius: čia kalbama apie žmogų, jo vietą visatoje ir apie tai, kas yra žmogaus savasis „aš“. Žmogaus savasis „aš“ čia apibūdinamas kaip „tai“ ir yra artimas senovės Indijos vedų filosofijai. Autoriaus filosofija kalba apie žmogaus bendrumą su visata, iš kurios jis kilęs, o ne apie žmogų, atskirą nuo supančio išorinio pasaulio.

Antras skyrius: aprašoma nuolatinė kova mūsų visuomenėje. Pasakojama, kad mums yra įprasta kova, kurioje gėris turi nugalėti blogį, o žmogus ̶  gamtą. Autorius teigia, kad mes pamirštame, jog iš tikrųjų viskas yra viena ir atskiros dalys negali egzistuoti viena be kitos.

Trečias skyrius: pasakojama, kad gyvendamas vakarų civilizacijoje žmogus įprato sakyti „aš“, „mano“. Kalbama, kad vakarų visuomenėje įprasta skirstyti mus supančią aplinka į atskiras dalis, o ne suvokti viską kaip darnią visumą.

Ketvirtas skyrius: kalbama, kad į visatoje egzistuojančias esybes negalima žiūrėti kaip į atskirus vienetus, nes tos esybės negali egzistuoti atskirai, o tik kaip visuma.

Penktas skyrius: čia rašoma apie požiūrį į pasaulį, kai pasaulis suvokiamas kaip visuma, taip pat patariama, kaip gyventi vadovaujantis šiuo požiūriu.

Šeštas skyrius: autorius ieško pavadinimo knygoje plačiai aprašytai visumai. Jis visumą pavadino „tai“.

Paieškojus Google galima rasti PDF versiją.

Skaitinys – Programming and Metaprogramming in THE HUMAN BIOCOMPUTER

Knyga „Programavimas ir metaprogramavimas žmogaus biokompiuteryje“ yra John C. Lilly atliktų tyrinėjimų, dirbant Amerikos psichinės sveikatos institute, rezultatas. Knygoje autorius į žmogų žiūri kaip į kompiuterį, kuris nuo gimimo turi įgytas programas, tokias kaip baimė, maitinimasis, seksas ir kitos. Per gyvenimą išmoktus dalykus, pvz., įgūdžius, nuomones autorius vadina metaprogramomis. Knygos autorius, naudodamasis Lizergo rūgšties dietilamidu (sutrumpintai LSD), siekia sužinoti, kaip įmanoma koreguoti, ištrinti ar sukurti naujas metaprogramas.

Remdamasis atliktais eksperimentais, autorius teigia, kad naudojant LSD ir vizualizavimo technikas, galima pasiekti būseną, kurioje lengviau peržiūrimos ir koreguojamos esamos žmogaus metaprogramos. Tokios būsenos nepavyksta išgauti natūraliai, be LSD. Knygoje pateikiamos kelios vizualizavimo technikos, aprašoma, kokioje aplikoje turi būti asmuo, kad pasiektų geriausius perprogramavimo rezultatus. Viena iš technikų – tuščio ekrano technika, kai prieš asmens akis visiškai nieko nėra, tik tuščias vaizdas. Aplinka, kurioje geriausiai paveikiama žmogaus pasąmonė yra ta, kai asmuo plūduriuoja vandenyje, vonioje, kuri izoliuota nuo garso ar šviesos. Autorius aprašo savo atliktus ekspermentus, kuriuose, naudojant LSD, pakeičiamas žmogaus požiūris į pasaulį, koreguojami jo klaidingi įsitikinimai. Atliekant experimentus su pacientu, turinčiu migreną nuo vaikystės, autoriui pavyko pacientą išgydyti nuo galvos skausmų, naudojant vizualizaciją. Taip pat autoriui pavyko koreguoti žmogaus netinkamas, vaikystėje atsiradusias programas. Knygos autorius taip pat aprašos ekspermentus su žmonėmis, girdinčiais balsus. Jis teigia, kad žmonės, girdintys balsus, aplinkos garsus, interpretuoja kaip kažkieno balsą. Naudojant LSD autoriui pavyksta padėti žmogui suprasti, iš kur atsiranda girdimi balsai.

O šventas naivume – legenda apie žvirblį

„Žvirblis susisuko lizdą klojime, o gaspadorius panoro klojimą nugriauti. Žvirblis paprašė poną Dievą, kad negriautų klojimo, kol jo vaikai pliki. Ponas Dievas siuntė gaspadoriui nelaimes: nugaišo jautis, numirė sūnus. Kol žvirblis neišaugino savo vaikų ir gaspadorius neatsiklausė pono Dievo, klojimo nenugriovė.“

Dar įdomu tai, kad „velnias“ randa daugiau negu „dievas“
Daugiau – http://www.knygadvaris.lt/