Skaitinys – Alan Watts – „The Book…“

Knyga „The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are“  ̶  tai britų filosofo Alano Vatso (1915-1973 m.) filosofinis veikalas, kuriame išdėstytas požiūris į mus supantį pasaulį. Knygoje remiamasi senovės indų, kinų filosofijos bei mokslo žiniomis.

Pirmas skyrius: čia kalbama apie žmogų, jo vietą visatoje ir apie tai, kas yra žmogaus savasis „aš“. Žmogaus savasis „aš“ čia apibūdinamas kaip „tai“ ir yra artimas senovės Indijos vedų filosofijai. Autoriaus filosofija kalba apie žmogaus bendrumą su visata, iš kurios jis kilęs, o ne apie žmogų, atskirą nuo supančio išorinio pasaulio.

Antras skyrius: aprašoma nuolatinė kova mūsų visuomenėje. Pasakojama, kad mums yra įprasta kova, kurioje gėris turi nugalėti blogį, o žmogus ̶  gamtą. Autorius teigia, kad mes pamirštame, jog iš tikrųjų viskas yra viena ir atskiros dalys negali egzistuoti viena be kitos.

Trečias skyrius: pasakojama, kad gyvendamas vakarų civilizacijoje žmogus įprato sakyti „aš“, „mano“. Kalbama, kad vakarų visuomenėje įprasta skirstyti mus supančią aplinka į atskiras dalis, o ne suvokti viską kaip darnią visumą.

Ketvirtas skyrius: kalbama, kad į visatoje egzistuojančias esybes negalima žiūrėti kaip į atskirus vienetus, nes tos esybės negali egzistuoti atskirai, o tik kaip visuma.

Penktas skyrius: čia rašoma apie požiūrį į pasaulį, kai pasaulis suvokiamas kaip visuma, taip pat patariama, kaip gyventi vadovaujantis šiuo požiūriu.

Šeštas skyrius: autorius ieško pavadinimo knygoje plačiai aprašytai visumai. Jis visumą pavadino „tai“.

Paieškojus Google galima rasti PDF versiją.

Antradienis su podcastu – The SubGenius Hour of Slack

Taip taip taip!!!

Su malonumu siūlome susipažinti su SubGenius bažnyčios podcastu. Jį galite rasti čia

Prieš bandant ką nors suprasti, vertėtų pažiūrėti šios „sektos“ verbavimo juostą – Arise, kuris turi net 7.5 vertinimą IMDB. Pravartu domėtis Amerikos istorija/įvykiais, pūsti ir mėgti įvairią muziką. Dar ir dabar menam tuos laikus, kai pirmą kartą, gykų vakarėlyje, stebėjom ir baisėjomis, juokėmis ir negalėjom patikėti ką matom.

Self Portrait with Avatar

Antradienis su podcastu – Alan Watts

Dievai ir Demonai klauso sukiojantį galvą, persmelktą lengvu humoru ir aiškiomis mintimis apie filosofiją, dažniausia – rytų, Alan Watts podcastą – https://audioboom.com/channel/alanwattspodcast, kuriam audio įrašus pateikė Wattso sūnus.

Malonaus, prarūkyto balso savininkas linksmino ir dar vis linksmina savo įžvalgomis. Pats save vadino filosofiniu smagintoju ir prašė į jį rimtai nežiūrėti. Taip pat viena iš jo minčių – turi nors kada nors išeiti iš proto, kitaip būsi per kietas tiltas, kurį sugriaus pirmas uraganas. Na ar kažkaip panašiai 🙂

Paklausius podcasto galima perskaityti ir knygą, kuri turi potencialo sugriauti gyvenimą ir perstatyti iš naujo – https://www.amazon.com/Book-Taboo-Against-Knowing-Who/dp/0679723005

Alan Watts