Žodžiai iš kepurės

Braidžiojau po gūdžius išsaugotus užrašus ir aptikau žodžių rinkinį. Iš kur jis? Nepamenu.

Banyan Tree

Viskas čia aplink tai Tu
Ir Aš
Ir Mes Abu
Pėdinam tuo takučiu
Šliaužiam kartais pasilenkę
Skriejam link dangaus
Ir
Bėgam greitai
Duodamės ir
Tariam burtą sau
„Galiu“ Tau
Vandeniu pavirst
Kai gerti noris
Oru, kai vilioja toliai, laisvė
Žeme, kur gali prigult
Ir užsiklot
Ugnim nudegint
Ar sušildyt
Ir išsisklaidyt kaip dūmas
Apsikabinę
Būt naktim ir
Jos žvaigždėm
Diena ir jos šviesa
Mes – Kosmosas
Katyt
Mes – tai, ko ieško
Ko neranda, seniai ir vaikai
Nes ieško ten, kur to nėra
Anapus, negiliai
Neranda paslėpto grynuolio
Nežiūrintys po kojomis
Kvailiai
O juk viskas čia aplink
tai Tu
Ir Aš
Ir Mes Abu

Skaitinys – Alan Watts – „The Book…“

Knyga „The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are“  ̶  tai britų filosofo Alano Vatso (1915-1973 m.) filosofinis veikalas, kuriame išdėstytas požiūris į mus supantį pasaulį. Knygoje remiamasi senovės indų, kinų filosofijos bei mokslo žiniomis.

Pirmas skyrius: čia kalbama apie žmogų, jo vietą visatoje ir apie tai, kas yra žmogaus savasis „aš“. Žmogaus savasis „aš“ čia apibūdinamas kaip „tai“ ir yra artimas senovės Indijos vedų filosofijai. Autoriaus filosofija kalba apie žmogaus bendrumą su visata, iš kurios jis kilęs, o ne apie žmogų, atskirą nuo supančio išorinio pasaulio.

Antras skyrius: aprašoma nuolatinė kova mūsų visuomenėje. Pasakojama, kad mums yra įprasta kova, kurioje gėris turi nugalėti blogį, o žmogus ̶  gamtą. Autorius teigia, kad mes pamirštame, jog iš tikrųjų viskas yra viena ir atskiros dalys negali egzistuoti viena be kitos.

Trečias skyrius: pasakojama, kad gyvendamas vakarų civilizacijoje žmogus įprato sakyti „aš“, „mano“. Kalbama, kad vakarų visuomenėje įprasta skirstyti mus supančią aplinka į atskiras dalis, o ne suvokti viską kaip darnią visumą.

Ketvirtas skyrius: kalbama, kad į visatoje egzistuojančias esybes negalima žiūrėti kaip į atskirus vienetus, nes tos esybės negali egzistuoti atskirai, o tik kaip visuma.

Penktas skyrius: čia rašoma apie požiūrį į pasaulį, kai pasaulis suvokiamas kaip visuma, taip pat patariama, kaip gyventi vadovaujantis šiuo požiūriu.

Šeštas skyrius: autorius ieško pavadinimo knygoje plačiai aprašytai visumai. Jis visumą pavadino „tai“.

Paieškojus Google galima rasti PDF versiją.

Antradienis su podcastu – Audio Dharma

Šaltibarščiai išvirti ir suvalgyti, kokteiliukas pašonėje – galima ir pasidalinti šios savaitės podcastu. Jei kas nors žinot, kaip tai vadinasi lietuviškai – pakomentuokit.

Taigi, „Audio Dharma“. Gija čia – http://feeds.feedburner.com/audiodharma, pagrindinis saitas čia – http://www.audiodharma.org/.

Šiame podcaste gausite paklausyti minkštais balsais kalbančius, budizmu besidominčius, kai kuriuos net pašventusius tam visą gyvenimą amerikonus ir ne tik. Temos įvairios – pradedant budizmo pagrindais, meditacijomis, baigiant kaip suvaldyti savo pyktį ar išsiugdyti pakantumą.

Kalbos suvakarietintos, tad lengva klausyti, pasitaiko įdomių minčių ir nušvitimas garantuotas. Ypač, jei klausytis prieš miegą. Išlaisvina iš šio ir iš ateinančių septynių gyvenimų.