Skaitinys – Alan Watts – „The Book…“

Knyga „The Book: On the Taboo Against Knowing Who You Are“  ̶  tai britų filosofo Alano Vatso (1915-1973 m.) filosofinis veikalas, kuriame išdėstytas požiūris į mus supantį pasaulį. Knygoje remiamasi senovės indų, kinų filosofijos bei mokslo žiniomis.

Pirmas skyrius: čia kalbama apie žmogų, jo vietą visatoje ir apie tai, kas yra žmogaus savasis „aš“. Žmogaus savasis „aš“ čia apibūdinamas kaip „tai“ ir yra artimas senovės Indijos vedų filosofijai. Autoriaus filosofija kalba apie žmogaus bendrumą su visata, iš kurios jis kilęs, o ne apie žmogų, atskirą nuo supančio išorinio pasaulio.

Antras skyrius: aprašoma nuolatinė kova mūsų visuomenėje. Pasakojama, kad mums yra įprasta kova, kurioje gėris turi nugalėti blogį, o žmogus ̶  gamtą. Autorius teigia, kad mes pamirštame, jog iš tikrųjų viskas yra viena ir atskiros dalys negali egzistuoti viena be kitos.

Trečias skyrius: pasakojama, kad gyvendamas vakarų civilizacijoje žmogus įprato sakyti „aš“, „mano“. Kalbama, kad vakarų visuomenėje įprasta skirstyti mus supančią aplinka į atskiras dalis, o ne suvokti viską kaip darnią visumą.

Ketvirtas skyrius: kalbama, kad į visatoje egzistuojančias esybes negalima žiūrėti kaip į atskirus vienetus, nes tos esybės negali egzistuoti atskirai, o tik kaip visuma.

Penktas skyrius: čia rašoma apie požiūrį į pasaulį, kai pasaulis suvokiamas kaip visuma, taip pat patariama, kaip gyventi vadovaujantis šiuo požiūriu.

Šeštas skyrius: autorius ieško pavadinimo knygoje plačiai aprašytai visumai. Jis visumą pavadino „tai“.

Paieškojus Google galima rasti PDF versiją.