Skaitinys – Programming and Metaprogramming in THE HUMAN BIOCOMPUTER

Knyga „Programavimas ir metaprogramavimas žmogaus biokompiuteryje“ yra John C. Lilly atliktų tyrinėjimų, dirbant Amerikos psichinės sveikatos institute, rezultatas. Knygoje autorius į žmogų žiūri kaip į kompiuterį, kuris nuo gimimo turi įgytas programas, tokias kaip baimė, maitinimasis, seksas ir kitos. Per gyvenimą išmoktus dalykus, pvz., įgūdžius, nuomones autorius vadina metaprogramomis. Knygos autorius, naudodamasis Lizergo rūgšties dietilamidu (sutrumpintai LSD), siekia sužinoti, kaip įmanoma koreguoti, ištrinti ar sukurti naujas metaprogramas.

Remdamasis atliktais eksperimentais, autorius teigia, kad naudojant LSD ir vizualizavimo technikas, galima pasiekti būseną, kurioje lengviau peržiūrimos ir koreguojamos esamos žmogaus metaprogramos. Tokios būsenos nepavyksta išgauti natūraliai, be LSD. Knygoje pateikiamos kelios vizualizavimo technikos, aprašoma, kokioje aplikoje turi būti asmuo, kad pasiektų geriausius perprogramavimo rezultatus. Viena iš technikų – tuščio ekrano technika, kai prieš asmens akis visiškai nieko nėra, tik tuščias vaizdas. Aplinka, kurioje geriausiai paveikiama žmogaus pasąmonė yra ta, kai asmuo plūduriuoja vandenyje, vonioje, kuri izoliuota nuo garso ar šviesos. Autorius aprašo savo atliktus ekspermentus, kuriuose, naudojant LSD, pakeičiamas žmogaus požiūris į pasaulį, koreguojami jo klaidingi įsitikinimai. Atliekant experimentus su pacientu, turinčiu migreną nuo vaikystės, autoriui pavyko pacientą išgydyti nuo galvos skausmų, naudojant vizualizaciją. Taip pat autoriui pavyko koreguoti žmogaus netinkamas, vaikystėje atsiradusias programas. Knygos autorius taip pat aprašos ekspermentus su žmonėmis, girdinčiais balsus. Jis teigia, kad žmonės, girdintys balsus, aplinkos garsus, interpretuoja kaip kažkieno balsą. Naudojant LSD autoriui pavyksta padėti žmogui suprasti, iš kur atsiranda girdimi balsai.