O šventas naivume – legenda apie žvirblį

„Žvirblis susisuko lizdą klojime, o gaspadorius panoro klojimą nugriauti. Žvirblis paprašė poną Dievą, kad negriautų klojimo, kol jo vaikai pliki. Ponas Dievas siuntė gaspadoriui nelaimes: nugaišo jautis, numirė sūnus. Kol žvirblis neišaugino savo vaikų ir gaspadorius neatsiklausė pono Dievo, klojimo nenugriovė.“

Dar įdomu tai, kad „velnias“ randa daugiau negu „dievas“
Daugiau – http://www.knygadvaris.lt/